Darmowy katalog stron prywatnych i firmowych

Regulamin:

Każdy Użytkownik może zaproponować dołączenie Witryny WWW do naszego katalogu. Strona zostanie dodana do katalogu po spełnieniu określonych wymagań. Strony w naszych katalogach są moderowane i dodawane co 24 H. Nadrzędną zasadą przy weryfikacji strony oczekującej jest tematyka i wykonanie i unikalny opis. Bardzo ważnym kryterium decydującym o dodaniu lub odrzuceniu wpisu jest jego opis, który powinien cechować się: UNIKALNOŚCIĄ, poprawną ortografią i stylistyką, sensem merytorycznym oraz składniowym. Strony, które naruszają warunki Regulaminu mogą zostać usunięte bez powiadomienia Zgłaszającego. Treść strony musi być zgodna z kategorią, do jakiej została zgłoszona. Nasze katalogi przyjmują również wpisy dotyczące innych katalogów oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów regulaminu. Uwaga: nie zostaną dodane strony stosujące u siebie przekierowanie 302. Jeżeli chcesz przyśpieszyć indeksację swojej strony w naszych katalogach, wystarczy odnaleźć swoją stronę w podkategorii do której ją dodawałeś(aś) lub wyszukać ją w wyszukiwarce i podlinkować podstronę z informacjami szczegółowymi Twojej strony. Dodając stronę do katalogu akceptujesz ten regulamin!. Nasze katalogi zawierają zbiór stron zgłoszonych przez Użytkowników.

Nie dodajemy do naszych Katalogów:
wpisów z wszelkich dodawarek, spamiarek, automatów i innych programów wyręczających Właściciela witryny dodawanej.
Witryna WWW zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:
Witryna WWW nie może zawierać odnośników do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety. Witryna WWW nie m oże być stroną w fazie budowy,
Witryna WWW nie może stanowić podstrony Witryny już zarejestrowanej w Katalog u - wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie. Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW. Nie dodajemy stron o tematyce erotycznej, pornograficznej, itp. Strona nie może zawierać wirusów i szkodliwego oprogramowania. Witryna WWW nie może naruszać powszechne obowiązującego prawa, Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa"; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym Witryny WWW, dane takie będą zawarte, to zostaną one pominięte przy rejestracji w Katalogu. W tytule i opisie Witryny WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe lub usuwane Witryna WWW powinna wyświetlać się na bieżąco - strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu, Witryna WWW nie może dotyczyć hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail i tym podobnych Witryna WWW nie może być stworzona wyłącznie do prezentowania reklam i ofert programów partnerskich. Witryna WWW nie może być niedostępna dla wszystkich i aby ją dodać trzeba podać hasło - dodajemy tylko strony ogólnodostępne.

Właściciel Witryny WWW może w każdym czasie zrezygnować z utrzymywania Witryny WWW w Katalogu - w tym celu należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza w katalogu.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość Witryny WWW. Właśc iciel Witryny publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność.
Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich w tytule, opisie lub na Witrynie WWW prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.
Administratorem danych osobowych właś cicieli Witryn WWW jest Wydawca. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług wydawcy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i usunięcia wpisu bez podania przyczyn.Możesz natychmiast dodać stronę

zyskując więcej odwiedzających i lepsze pozycje w wyszukiwarkach
Dodaj stronę +